AJUDA A DOMICILI

 

La Fundació La Caritat ofereix aquest servei, un recurs adreçat a persones i famílies que necessiten atenció i suport a la pròpia llar, oferint un conjunt de serveis de proximitat.

A partir d’aquest tracte totalment individualitzat oferim a aquelles persones en situació de dependència un servei adaptat a cada necessitat:

  • Ajuda a l'autonomia personal (aixecar i enllitar, higiene personal, vestir, petites cures, etc.)
  • Ajuda a la llar (neteja bàsica, rentar i planxar la roba, supervisió de l'alimentació i/o medicació, ajuda a la mobilitat de la llar, etc.)
  • Acompanyaments diversos (visites mèdiques, compres, etc.)