SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

 

 

 

 

 

Anglada Curto, Bibiana  Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Bance, Ramatou  Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Bassagañas López, Benita   Auxiliar Neteja Servei d'Ajuda a Domicili
Cabello Casado, Joana   Auxiliar Neteja Servei d'Ajuda a Domicili
Campmany Martí, Gemma   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Castillo Camacho, Ángeles   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Chacón Torres, María Gracia   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Chia Martín, María del Valle   Auxiliar Neteja Servei d'Ajuda a Domicili
Conteh Kamara, Jenabo   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Del Pozo Linares, Carme   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Fortea Chico, Rosa Maria   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Gunkina Karabútova, Ekaterina   Auxiliar Neteja Servei d'Ajuda a Domicili
Jaiteh Dansirah, Mariyamo   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Kaur, Manjeet   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Kaur Saggi, Sandip  Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
López Palacio, Patricia   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Miñana Marco, Laura   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Moreno Jiménez, Belén   Auxiliar Neteja Servei d'Ajuda a Domicili
Naspleda Solà, María Ángeles   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Parra Martínez, Paula   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Sarbu, Rodica   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili
Semanate Estrella, Sandy Elisabeth   Auxiliar Servei d'Ajuda a Domicili