PATRONAT

PRESIDENTA MONTSERRAT BALCELLS PRAT
VICEPRESIDENTA ISABEL MORERA SALIS
TRESORERA
LAURA PIGEM BARCELÓ
SECRETÀRIA GEMMA PRAT VILALTA
VICESECRETARI MIQUEL CALLÍS FIGUERAS
VOCAL
MONTSERRAT GARCIA COMA
VOCAL
JOSEP BERGA VAYREDA
VOCAL
INMACULADA MUÑOZ DÍAZ
VOCAL
DANIEL DORCA CLARÀ